• English

Ponuda

Pakovanja:

  • Standard pakovanje (1/1)
  • Exclusive pakovanje (1/1, 2/1, 3/1)
  • Extra Brand pakovanje (1/1, 2/1)

Originalnost proizvoda potvrđuju hologram, sertifikat i komparativna numeracija.

Isporuka:

  • Franko Novi Sad
  • Konzularno predstavništvo u Beogradu
  • DHL

Rok isporuke je do 15 dana od dana uplate. Troškove transporta snosi kupac. Za Extra Brand pakovanje količine i rokovi se posebno ugovaraju. Moguća sukcesivna isporuka na godišnjem nivou.

 

Ponuda vina i rakije PDF, 538 kB

Standardno pakovanje
Exclusive pakovanje 1/1
Exclusive pakovanje 2/1
Exclusive pakovanje 3/1